วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส.3 สรุปผล

บรรจุภัณฑ์ OTOP สินค้าโลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว ของกลุ่มวิสหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก จังหวัด ชัยนาท

Mood board สรุปผลการออกแบบ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตราสัญลักษณ์
การคิดชื่นแบรนด์มาใหม่เพื่อสินค้าของโลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว โดยใช้ชื่อว่า Lalitpan lotion อ่านว่า ลลิตพรรณ โลชั่น ซึ่งในพจณานุกรมภาษาไทย คำว่า ลลิตพรรณ นั้น ให้ความหมายว่า "มีผิวพรรณงาม" ซึ่งสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว

2. บรรจภัณฑ์, ฉลากสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1

การเปลี่ยนตัวขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่และฉลากสินค้าแบบใหม่เพื่อต้องการให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสะดวกต่อการใช้งาน

3. บรรจภัณฑ์ชั้นที่ 2
การเพิ่มบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 เพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าและการขนส่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างภาพสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปปัญหาที่พบ
     บรรจุภัณฑ์มีความเปราะบาง หากโดนแรงกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ จึงควรระมัดระวังในการขนส่ง

ผลการดำเนินงาน
     การทำงานพบปัญหามากมาย แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ถ้าเรามีความพยายาม และต้องขอขอบคุณ ผศ. ประชิด ทิณบุตร ซึ่งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบมาด้วยดีตลอด ทำให้การกำเนินงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ได้พัฒนา
     1. ชื่อผลิตภัณฑ์
     2. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่
     3. ฉลากสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
     4. เพิ่มข้อมูลของสินค้าและคำโฆษณา
     5. เพิ่มบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบในรายวิชา ทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติ
โดยสอบออนไลน์ที่ https://www.clarolinethai.info/

และสอบปฏิบัติตามโจทย์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้
แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง
จงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน
Job Type  Packaging Designข้าวกล้องหันคา
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Hankha Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่บรรจุแบบถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้ว
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 51 ม.2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร.08 9667 0091  Email : hankharice@gmail.com
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Art work)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง  ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-hankha001-201.ai
1.2 prachid-hankha001-202.jpg
2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแ
บของจริง
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ แชร์ส่งทางโฟลเดอร์ที่แชร์ให้แล้ว

สุดท้าย อาจารย์ได้ให้ไปตอบกระทู้สรุปต่อการกิจกรรมการเรียนการสอน และตอบแบบสำรวจ(Survey) ไปตอบได้ที่ blog ประจำวิชา www.arti3314.blogspot.com

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้เช็คชื่อเข้าเรียนตามปกติ และได้ให้โอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบกลางภาค โดยอาจารย์ให้ไปสอบพร้อมภาคปกติเวลา 8.30 น. ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้ให้ทำงานปฎิบัติภายในห้องเรียนสำหรับคนที่ทำส่งไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

* สัปดาห์สอบออนไลน์, และปฎิบัติ
  เคลียร์งานทุกอย่างก่อนสัปดาห์หน้า

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส.2 สมมติฐาน, สร้างสรรค์

ภาพที่ 1 การออกแบบชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)

การคิดชื่นแบรนด์มาใหม่เพื่อสินค้าของโลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว โดยใช้ชื่อว่า Lalitpan lotion อ่านว่า ลลิตพรรณ โลชั่น ซึ่งในพจณานุกรมภาษาไทย คำว่า ลลิตพรรณ นั้น ให้ความหมายว่า "มีผิวพรรณงาม" ซึ่งสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว

ภาพที่ 2 ร่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม Google Sketch up
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)

การเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าโลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว เพิ่มปริมาณสินค้า จาก 250 มล. เป็น 300 มล. และเพิ่มราคา จาก 85 บาท เป็น 95 บาท ตามไซส์ขนาดของขวดที่บรรจุ

ภาพที่ 3 การออกแบบฉลากสินค้าแบบที่ 1
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)

ภาพที่ 4 การออกแบบฉลากสินค้าแบบที่ 2
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)

ภาพที่ 5 การออกแบบฉลากสินค้าแบบที่ 3
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์เสมือนจริงที่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรแกรม Google Sketch up
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง, 2557)


ส.1 สืบค้นข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก เกษตรกรบ้านทุ่งระมั่ง ต.หนองขุ่น
อ.วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท
1.jpg

กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งระมั่ง ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท ได้รวมตัวก่อตั้งเกษตรรักโลกเพื่อลดต้นทุนการผลิต และป้องกันอันตรายจากสารเคมี โดยการทำนาแบบอินทรีย์ จนได้มาตรฐาน Q และ GAP ผลผลิตเป็นค่าบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการผลืตทุกขั้นตอนด้วยวิธีทางเกษตรอินทรย์ พื้นที่ปลูกอุดมสมบูรณ์มีเนื้อดินและอากาศเหมาะสมตามธรรมชาติ ไม่เคยผ่านการเพราปลูกพืช ด้วยสารเคมีมาก่อน เป็นที่ดอนดินร่วนปนทราย อาศัยน้ำจากฟ้าเพราะปลูกกลางรับแสงแดด และตอนเย็นอากาศจะเย็นลงลมโปร่ง กลางคืนอากาศเย็นลมนิ่งรับความชุ่มชื้นที่ถ่ายเทโดยธรรมชาติ จากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ต้นข้าวเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค น้ำในเมล็ดข้าวจะเหนียวเก็บน้ำนมข้าวและความหอมได้ขยาวนาน และต่อมาเราได้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว บรรจุ 1 ขวด

IMG_7406.jpg
ภาพผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง ,2557)

 ส.1สืบค้น
   ผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
1.ศึกษาวิเคราะห์สินค้าและบรรจุภัณฑ์
  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
ชื่อสินค้า     โลชั่นน้ำมันมะรุมผสมนมข้าว
ประเภท    สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
สถานะ      ของเหลว
วัสดุหลัก     น้ำมะรุม / นมข้าว
ผู้ผลิต      วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก
ที่อยู่         เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์      08 -0848834
Email   yai_chadakorn@hotmail.com
วัสดุประกอบร่วมในตัวสินค้า/ส่วนผสม  -
สี          
ขนาด/มิติ                                               
ธรรมชาติการวางขาย/รูปแบบการขาย      
ใช้เวลาในการผลิตสินค้า -
ราคา 85  บาท
การนำส่งสินค้า  
  • โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้  
เทคนิคการบรรจุภัณฑ์   ใส่ขวดพาลสติกและมีฝาเปิด
ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า   -
บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกใช้วัสดุ  ขวดพาลสติก
บรรจุภัณฑ์ชั้น2ใช้วัสดุ -
บรรจุภัณฑ์ชั้น3ใช้วัสดุ -
ขนาด/มิติ  ทรงกระบอก
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  สีใสและขาวขุ่น
การขึ้นรูปทรง  ทรงกระบอก
วัสดุตกแต่ง    -
ระบบการพิมร์ที่ใช้  
สี/จำนวนสีที่พิมพ์  4 สี
  • การออกแบบกราฟิก
ภาพประกอบ  ทุ่งนาและรวงข้าว
ลวดลาย   -
ข้อความ  
โลโก้ชื่อสินค้า  โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
โลโก้ชื่อผู้พลิต  วิสหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก

ารวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการมอง (Product Visual Analysis)
ผลิตภัณฑ์ โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
444.jpg
ภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบทางกราฟิกของผลิตภัณ์ฑ์โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
(ที่มา : ณัฐพล จันฟอง ,2557)

ผลการวิเคราะห์
ก.โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน
หมายเลข 1 คือ ถุงพลาสติก
1.1 ขวดพลาสติก : ชนิด PP
1.2 ขนาด มิติ :  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซ.ม  สูง 16.5 ซ.ม
1.3 สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ : สีใส
หมายเลข 2 คือ ตัวผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
หมายเลข 3 คือ ฝาปิดของขวดพลาสติก
ข. กราฟิกที่ปรากฏบนตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน
หมายเลข 4   : ราคาสินค้า
หมายเลข 5   : ข้อมูลสรรพคุณและวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์
หมายเลข 6   : ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมะรุมผสมนมข้าว
หมายเลข 7   : กราฟิก , ภาพประกอบ

ปัญหาที่พบคือ
1. ภาพประกอบไม่มีความน่าสนใจ
2. บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าดึงดูด และไม่น่าสนใจ
3. บรรจุภัณฑ์ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ความต้องการของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการมึความต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจน่าดึงดูดและทันสมัย  ซึ่งสามารถนำไปตั้งขายในห้างได้ โดยให้มีกลิ่นอายของธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และต้องการชื่อผลิตภัณ์ที่เป็นคำสั้นๆแต่มี เอกลักษณ์ แปลก เห็นแล้วเกิดความสนใจ

Moodboard ส.1